Saltofte Strand ligger ud mod Lillebælt, mellem Sønderby Klint og Torø Sund, ca. 3 km syd for Assens.

Vejen deler sig når du når ned til vandet. Drej til højre og fortsæt forbi sommerhusene. Hvor vejen ender, begynder det afsnit af stranden som oftest benyttes til nøgenbadning.

Tørkloset findes på parkeringspladsen vest for tilkørselsvejen.

Strandens udstrækning er ca. 400 m og består af en ca. 20 m bred sandstrand. Både strandbredden og havbunden består primært af sand.

Badeområdet er lavvandet – afstanden til en vanddybde på 2 m er ca. 100 – 130 m ved normal vandstand. Der er ikke opsat badebroer.