Stranden ligger umiddelbart øst for Illebølle Udflyttere. De sidste 3-400 m er grusvej, som ender i en “parkeringsplads” med plads til måske 4-5 biler.

Til venstre – mod nord – er der en trappe ned til en rigtig fin sandstrand af en pæn bredde med lidt “småklitter” længst væk fra vandet. Til højre er der også strand, men den er ikke så lang.
For at komme til området, som kan anbefales for nøgenbadning går man nordpå – forbi den gode sand/badestrand, som nok er 250 m lang. Her kommer man til en smallere strand med lidt store sten og nogen strandbevoksning – ikke så spændende, men heller ikke mere end 50-100 m i længden. Herefter er nøgenbadestranden, der er en sandstrand med en varierende bredde på 6-10 m – og af en længde på cirka 100 m. Mod vest er den afgrænset af en 3-4 m høj skrænt, der i utrolig grad giver læ for vestenvinden – uden at den tager solen før hen sidst på aftenen (midsommer). Mod nord er der kystsikring med en masse store kampesten, så den side kommer der ingen fra. Badeforholdene er bedst på den sydlige del af nøgenbadestranden.

Der er aldeles skønt! Stranden er ganske enkelt en oplevelse – hvis man er til det “totalt stille!”. Udsigten over Langelandsbælt er formidabel. Man kan se vindmølleparker ved Lolland – og ellers bare nyde stilheden, forbisejlende færger og fuglelivet! Der er mange skarver, der sidder og tørrer deres udbredte vinger på bundgarnspælene.
Det er et paradis!